Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E8 harmonogram

 

Szczegółowe informacje na stronie:

cke.gov.pl

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

2. Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

– określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;

– zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

3. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

w terminie głównym:
Język polski – 24 maja 2021r. (wtorek ) godz. 9.00
Matematyka – 25 maja 2021r. (środa) godz. 9.00
Język obcy nowożytny – 26 maja 2021r. (czwartek ) godz. 9.00

w terminie dodatkowym:
– Język polski – 13 czerwca 2021r. (poniedziałek ) godz. 9.00
– Matematyka – 14 czerwca 2021r. (wtorek) godz. 9.00
– Język obcy nowożytny – 15 czerwca 2021r. (środa ) godz. 9.00

Termin ogłoszenia wyników – 1 lipca 2022r.
Termin wydawania zaświadczeń – 8 lipca 2021r.

4. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
– z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
– przerwał lub któremu przerwano i unieważniono daną egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych). Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

6. Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku obejmuje następujące przedmioty:
– język polski
– matematykę
– język obcy nowożytny

7.Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia:
– Pierwszego dnia – język polski, który trwa 120 minut
– Drugiego dnia – matematyka, który trwa 100 minut
– trzeciego dnia – język obcy nowożytny, który trwa 90 minut

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

8. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

9. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

10. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany WYŁĄCZNIE na podstawie wymagań określonych w wariancie
II.1. (kontynuacja z klas I-III) podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

 

zmiany egzamin 2022

zmiany egzamin 2023