Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

powrot cz.2
 
powrot1 3
 
Od wtorku 4 maja 20201 r. uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
Wprawdzie nie zostało jeszcze opublikowane żadne Rozporządzenie w tym zakresie ale należy się spodziewać, że zapowiadane wczoraj przez Premiera i Ministra Zdrowia rozwiązania wejdą w życie.

Sytuacja pandemiczna ulega poprawie, jednak musimy mieć wszyscy świadomość wciąż istniejącego zagrożenia zakażeniem się koronawirusem !

Chcąc zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców , przedstawiam poniżej najistotniejsze rozwiązania organizacyjne, które będą obowiązywały w naszej szkole :


1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce , zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego.

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

5. Godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły – wszystkie klasy według planu lekcji
Klasa 1a wchodzi i wychodzi do/z budynku szkoły wejściem głównym, od strony ul. Tuwima
Klasa 2a wchodzi i wychodzi do/z budynku szkoły wejściem od strony ul. Wrocławskiej
Klasa 3a wchodzi i wychodzi do/z budynku szkoły wejściem od strony ul. Małej

6. Zasady korzystania z szatni :
Klasa 1a – wyznaczona szatnia na parterze , osobne wejście
Klasa 2a – wyznaczona szatnia na parterze , osobne wejście
Klasa 3a - korytarz przy auli

7. korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min) - decyduje nauczyciel
Miejsca przebywania uczniów na przerwach :
Klasa 1a korytarz na pierwszym piętrze
Klasa 2a korytarz na parterze
Klasa 3a korytarz przed aulą i w auli

8. korzystanie ze stołówki szkolnej : wyznaczone okresy dla poszczególnych grup uczniów

9. zajęcia na boisku : bez kontaktu z uczniami z innych oddziałów z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych

10. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali :
Klasa 1a w sali nr 17
Klasa 2a w sali nr 05
Klasa 3a w sali nr 22a

11. Wietrzenie sali na każdej przerwie - odpowiedzialny nauczyciel prowadzący lekcje przed daną przerwą.

Prośba do rodziców uczniów , którzy korzystają z opieki świetlicowej:
ze względu na możliwość kontaktu w świetlicy z dziećmi z różnych klas, proszę , jeśli tylko jest to możliwe , o nieposyłanie dziecka do świetlicy. Zminimalizuje to potencjalne ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa
 
 
powrot1 3
 

Szanowni Państwo - Rodzice uczniów klas 1-3!
Drodzy uczniowie !

 

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. wracamy do nauki stacjonarnej w szkole.


Chcąc zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców , w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki i Głównego Inspektora Sanitarnego, w szkole będzie obowiązywała Procedura bezpieczeństwa mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Raciborzu od dnia 18 stycznia 2021r., która znajduje się w linku poniżej:

Procedura covid 19 od 18.01.2021 dok. pdf 

 

Bardzo proszę wszystkich o zapoznanie się i stosowanie zawartych w tej procedurze postanowień!

Poniżej przedstawiam wyciąg z tej procedury - najistotniejsze zapisy :

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych

oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

 

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce , zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego.

 

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.


5. Godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły – wszystkie klasy według planu lekcji
Klasa 1a wchodzi i wychodzi do/z budynku szkoły wejściem głównym, od strony ul. Tuwima
Klasa 2a wchodzi i wychodzi do/z budynku szkoły wejściem od strony ul. Wrocławskiej
Klasa 3a wchodzi i wychodzi do/z budynku szkoły wejściem od strony ul. Małej

6. Zasady korzystania z szatni :
Klasa 1a – szatnia na parterze wyznaczone, osobne wejście
Klasa 2a – szatnia na parterze wyznaczone, osobne wejście
Klasa 3a - korytarz przy auli

7. korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min) - decyduje nauczyciel
Miejsca przebywania uczniów na przerwach :
Klasa 1a korytarz na pierwszym piętrze
Klasa 2a korytarz na parterze
Klasa 3a korytarz przed aulą i w auli

8. korzystanie ze stołówki szkolnej : na długiej przerwie z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych

 

9. zajęcia na boisku : bez kontaktu z uczniami z innych oddziałów z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych

 

10. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali:
Klasa 1a w sali nr 17
Klasa 2a w sali nr 05
Klasa 3a w sali nr 22a

Mam jeszcze prośbę do rodziców uczniów, którzy korzystają z opieki świetlicowej.
Ze względu na możliwość kontaktu w świetlicy z dziećmi z różnych klas, proszę, jeśli tylko jest to możliwe, o nieposyłanie dziecka do świetlicy. Zminimalizuje to potencjalne ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Łączę pozdrowienia i życzenia zdrowia !

A. Skurk - dyr. ZSP2 

 
 
 
 
 
 
wazny kom
 

Poniżej przedstawiam zasady jakie będą obowiązywały w pracy zdalnej w naszej szkole:
1. Uczniowie i nauczyciele realizują obecnie obowiązujący tygodniowy plan lekcji i zajęć.
2. logowanie na lekcję nauczyciela i uczniów następuje o godz. w której zaczyna się dana lekcja lub zajęcia.
   1) 8.00 – 8.45
   2) 8.55 – 9.40
   3) 9.50 – 10.35
   4) 10.45 – 11.30
   5) 11.40 – 12.25
   6) 12.45 – 13.30
   7) 13.40 – 14.25
   8) 14.35 – 15.20
3. nauczyciel sprawdza obecność na lekcji / zajęciach i odnotowuje w e-dzienniku.
4. nauczyciel realizuje temat lekcji/zajęć na żywo z wykorzystaniem aplikacji Teams z uwzględnieniem zasady maksymalnie 30 - minutowej pracy ucznia przy monitorze. Pozostałe 15 minut lekcji nauczyciel jest do dyspozycji uczniów w indywidualnych rozmowach/poradach/wyjaśnieniach itp.
5. po lekcji następuje przerwa - taka jak przy normalnym nauczaniu w szkole.
6. nauczyciele pracują zdalnie w szkole lub , jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych czy sprzętowych/technicznych, z domu.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji.

Drodzy rodzice!
Tak, jak w przypadku nauczania zdalnego prowadzonego od marca do czerwca br., dla tych uczniów, którym brakuje sprzętu komputerowego w domu, szkoła ma do wypożyczenia laptopy.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny ( 32 415 56 36 ) lub przez e-dziennik w celu ustalenia terminu odbioru sprzętu i podpisania umowy - wypożyczenia.

Szanowni Państwo!
Mamy już doświadczenie w pracy zdalnej z uczniami, co jednak nie gwarantuje braku występowania różnego rodzaju problemów.
Liczę na wzajemne zrozumienie, współpracę i pomoc, zarówno na linii nauczyciel-rodzic ale też pomiędzy rodzicami i uczniami.

Z życzeniami zdrowia !
A. Skurk – dyr. ZSP2
 
uwaga info
 

Szanowni Państwo!
W dniu dzisiejszym zapadła decyzja dot. funkcjonowania szkół podstawowych w obecnej sytuacji pandemicznej.
Od najbliższego poniedziałku tj. od 26.10.2020 r. do dnia 8.11.2020 r. nauka w klasach IV-VIII odbywać się będzie w formie zdalnej – dotyczy to wszystkich lekcji i realizowanych zajęć.
W klasach I-III i w przedszkolu zajęcia będą odbywać się bez zmian, w formie stacjonarnej.
Jeśli chodzi o sposób prowadzenia lekcji/zajęć w klasach IV-VIII, to będzie się on opierał o korzystanie z aplikacji TEAMS – wyłącznie!
Poniżej przedstawiam zasady jakie będą obowiązywały w pracy zdalnej w naszej szkole:
1. Uczniowie i nauczyciele realizują obecnie obowiązujący tygodniowy plan lekcji i zajęć.
2. logowanie na lekcję nauczyciela i uczniów następuje o godz. w której zaczyna się dana lekcja lub zajęcia .
3. nauczyciel sprawdza obecność na lekcji / zajęciach i odnotowuje w e-dzienniku
4. nauczyciel realizuje temat lekcji/zajęć na żywo z wykorzystaniem aplikacji Teams z uwzględnieniem zasady maksymalnie 30 - minutowej pracy ucznia przy monitorze. Pozostałe 15 minut lekcji nauczyciel jest do dyspozycji uczniów w indywidualnych rozmowach/poradach/wyjaśnieniach itp.
5. po lekcji następuje przerwa - taka jak przy normalnym nauczaniu w szkole.
6. nauczyciele pracują zdalnie w szkole lub , jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych czy sprzętowych/technicznych, z domu.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji jak też od brzmienia odpowiedniego Rozporządzenia, które w dniu dzisiejszym jeszcze nie weszło w życie.

Drodzy rodzice!
Tak, jak w przypadku nauczania zdalnego prowadzonego od marca do czerwca br., dla tych uczniów, którym brakuje sprzętu komputerowego w domu, szkoła ma do wypożyczenia laptopy.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny ( 32 415 56 36 )w celu ustalenia terminu odbioru sprzętu i podpisania umowy - wypożyczenia.

Szanowni Państwo!
Przed nami ponownie trudny czas funkcjonowania szkoły w niecodziennych warunkach.
Jestem przekonany, że podobnie jak wcześniej, wspólnie przy wzajemnym zrozumieniu, współpracy i empatii przebrniemy okres pandemii a nasi uczniowie w jak najmniejszym stopniu odczują niedogodności związane z brakiem możliwości normalnej, stacjonarnej nauki w naszej szkole.

Z życzeniami zdrowia!
A. Skurk – dyr. ZSP2