Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamowienia publiczne

 

przegroda

6. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Raciborzu zaprasza do złożenia oferty na realizację  zadania: „Dostawa i montaż sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.  

 

W załączeniu, wymagane dokumenty.

Termin złożenia oferty: 02.08.2022 r., do godz. 9:00.  

     Zapytanie ofertowe - plik pdf

      zał. nr 1 - Formularz ofertowy

      zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

      zał. nr 3 - wzór umowy
      
Klauzula informacyjna do zapytań ofertowych 

 

przegroda

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - plik pdf

 

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH
 
 

 

5.POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMENIA PUBLICZNEGO PN. "DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH":

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Raciborzu ogłasza postępowanie przetargowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia - plik pdf

 

Odpowiedzi na zadane pytania II - plik docx

Modyfikacja SWZ - zmiana terminu - plik doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

Link do postępowania - plik doc

Odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) - plik docx

Modyfikacja specyfikacji warunków zamówienia - plik doc

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) - plik doc

zał. nr 1 - część 1 - Formularz ofertowy - plik doc

zał. nr 1 - część 2 - Formularz ofertowy - plik doc

zał. nr 1 do umowy - część 1 - Protokół odbioru - plik doc

zał. nr 1 do umowy - część 2 - Protokół odbioru - plik doc

     zał. nr 1A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Formularz cenowy - plik xlsx

     zał. nr 1B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Formularz cenowy - plik xlsx

zał. nr 2 - Oświadczenia o nie wykluczeniu - plik doc

zał. nr 3 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej - plik doc

zał. nr 4 - wzór umowy - część 1 - plik doc

zał. nr 4 - wzór umowy - część 2 - plik doc

zał. nr 5 - Klauzula informacyjna RODO - plik doc

 

 przegroda

4. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Raciborzu ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów żywnościowych do stołówki zespołu w okresie od 25.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

Termin składania ofert upływa z dniem 01.02.2022 r. godz. 12.00

    Zapytanie ofertowe - plik pdf

      zał. nr 1 - Formularz oferty- plik pdf

      zał. nr 2 - Formularz cenowy - plik xlsx

      zał. nr 3 - wzór umowy do zapytania ofertowego - plik pdf

 

przegroda

 

Dziękujemy za złożenie ofert na realizację przedmiotu zamówienia:  "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Raciborzu w okresie od 25.01.2022 r. do 31.12.2022 r." 

 

Poniżej skany protokołów postępowania:

mleka i produkty mleczarskie - plik pdf

wyroby piekarnicze - plik pdf

art. spożywcze sypkie, koncentraty i przetwory - plik pdf

ryby mrożone - plik pdf

świeże warzywa i owoce - plik pdf

mrożone artykuły spożywcze - plik pdf

 przegroda

3. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Raciborzu ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów żywnościowych do stołówki zespołu w okresie od 25.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

Termin składania ofert upływa z dniem 21.01.2022 r. godz. 12.00

    Zapytanie ofertowe - plik pdf

      zał. nr 1 - Formularz oferty- plik pdf

      zał. nr 2 - Formularz cenowy - plik xlsx

      zał. nr 3 - wzór umowy do zapytania ofertowego - plik pdf

 przegroda

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu, ul. Tuwima 1,
wyposażenia w zakresie zgodnym z wykazem stanowiącym Załącznik nr2

Zapytanie ofertowe - plik pdf

umowa zapytanie ofertowa - plik pdf

załącznik nr 1- Formularz oferty - plik pdf

załącznik nr 2 - Formularz cenowy - plik pdf

 

ZAPYTANIA ROZSTRZYGNIĘTE:

1a. Wynik postępowania  na realizację przedmiotu zamówienia: Wymiana istniejącej nawierzchni bezpiecznej z płyt SBR na placu zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu, ul. Tuwima.

Wpłynęło 5 ofert.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: GREENSPORT Anna Straszewska, 34-312 Międzybrodzie-Bialskie, ul. Tartaczna 14, cena brutto: 68 990,07 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt zł 07/100).

 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

"Wymiana istniejącej nawierzchni bezpiecznej z płyt SBR na placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu, ul. Tuwima 1 "

Zapytanie ofertowe- plik pdf

Formularz oferty- plik pdf

Mapa- plik pdf