Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dzieci10

 

Przedszkole nr 9 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 znajduje się w Raciborzu, dzielnicy Ocice. Nasza placówka czynna jest codziennie (od poniedziałku do piątku), w godzinach: od 6.30 do 16.00.

W roku szkolnym 2021/2022 funkcjonują cztery grupy, do których uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa w zakresie nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Działania związane z realizacją podstawy programowej realizowane są w godz.: 8.00- 13.00.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Racibórz.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA:

Tworzenie warunków do realizacji praw i obowiązków dziecka. 
Wspomaganie środowiska rodzinnego w zaspokojeniu potrzeb dzieci:
- potrzeby bezpieczeństwa fizycznego,           

- potrzeby bezpieczeństwa psychicznego,

- potrzeby kontaktu i akceptacji,                      

- potrzeby aktywności poznawczej,

 

koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.  

 

DZIECKO MA PRAWO:

a) do właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dziecka, jego zainteresowań, zdolności oraz poziomu intelektualnego, 

b) do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 

c) do opieki pedagogicznej w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach dodatkowych (religia, języki obce i inne), 
d) do ochrony przed wszelkimi formami używania przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz do życzliwego i podmiotowego traktowania.

 

PROGRAMY NAUCZANIA:

Praca wychowawczo - dydaktyczna z dziećmi realizowana jest w oparciu o miesięczne plany pracy, w poszczególnych grupach wiekowych, uwzględniając:

 • zajęcia organizowane
 •  język angielski
 •  zabawy
 •  spacery
 •  wycieczki
 • pracę indywidualną
 • współpracę z rodzicami

 

Zadania edukacyjne realizowane są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego „Samodzielne – wszechstronne – szczęśliwe”, zatwierdzonego przez MEN.

W pracy z dziećmi przedszkole wykorzystuje pakiety edukacyjne Wydawnictwa nowaera pt. „Ciekawa zabawa”:

 • Ciekawa zabawa. Trzylatek
 • Ciekawa zabawa. Czterolatek
 • Ciekawa zabawa. Pięciolatek
 • Ciekawa zabawa. Sześciolatek

 

Programy dodatkowe realizowane w przedszkolu:

 • Czytające przedszkolaki
 • Czyste powietrze wokół nas
 • Żywienie na wagę zdrowia 

 

dzieci baner dolny