Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dzieci10

 

Przedszkole nr 9 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 znajduje się w Raciborzu, dzielnicy Ocice. Nasza placówka czynna jest codziennie (od poniedziałku do piątku), w godzinach: od 6.30 do 16.30.

W roku szkolnym 2023/2024 funkcjonują cztery grupy, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa w zakresie nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Działania związane z realizacją podstawy programowej realizowane są w godz.: 8.00- 13.00.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Racibórz.

 

Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI:

\

Ciepły Zuzanna – wtorki 12:00-12:30, środy 9:00-9:30

Himel Weronika – poniedziałki 15:00-16:00

Mucha Barbara – wtorki 10:30-11:00, piątki 13:30-14:00

Paulina Plura – czwartki 9:00-10:00

Tril Anna – poniedziałki 11:30-12:00, środy 11:30-12:00

Yilmaz Ewelina – wtorki 11:00-11:30, czwartki 9:00-9:30

Zarzecka Dorota – poniedziałki 11:00-11:30, środy 11:30-12:00

 

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA:

Tworzenie warunków do realizacji praw i obowiązków dziecka. 
Wspomaganie środowiska rodzinnego w zaspokojeniu potrzeb dzieci:
- potrzeby bezpieczeństwa fizycznego,           

- potrzeby bezpieczeństwa psychicznego,

- potrzeby kontaktu i akceptacji,                      

- potrzeby aktywności poznawczej,

koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.  

 

DZIECKO MA PRAWO:

a) do właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dziecka, jego zainteresowań, zdolności oraz poziomu intelektualnego, 

b) do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 

c) do opieki pedagogicznej w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach dodatkowych (religia, języki obce i inne), 
d) do ochrony przed wszelkimi formami używania przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz do życzliwego i podmiotowego traktowania.

 

PROGRAMY NAUCZANIA:

Praca wychowawczo - dydaktyczna z dziećmi realizowana jest w oparciu o miesięczne plany pracy, w poszczególnych grupach wiekowych, uwzględniając:

 • zajęcia organizowane
 •  język angielski
 •  zabawy
 •  spacery
 •  wycieczki
 • pracę indywidualną
 • współpracę z rodzicami.

Zadania edukacyjne realizowane są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego „Samodzielne – wszechstronne – szczęśliwe”, zatwierdzonego przez MEN.

W pracy z dziećmi przedszkole wykorzystuje pakiety edukacyjne Wydawnictwa Nowa Era, pt. „Ciekawa zabawa”:

 • Ciekawa zabawa. Trzylatek
 • Ciekawa zabawa. Czterolatek
 • Ciekawa zabawa. Pięciolatek
 • Ciekawa zabawa. Sześciolatek

PROGRAMY DODATKOWO REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU:

 • Czytające przedszkolaki
 • Czyste powietrze wokół nas
 • Żywienie na wagę zdrowia 
 • Program powszechnej dwujęzyczności

 

 

dzieci baner dolny