Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dokumenty szkolne

Zarządzenie w sprawie zasad używania nieruchomości lub ich części oraz ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości lub ich części przy ZSP2: 

zarządzenie w sprawie wynajmu - dok. pdf

cennik wynajmu - dok. pdf

 

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Raciborzu - IX.2022 - dok. pdf

Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Raciborzu - IX.2022 - dok.pdf

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny ZSP 2 - dok. pdf

Szkolny i przedszkolny zestaw programów nauczania - dok. pdf

 

Zarządzenie nr 45/2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 14/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Raciborzu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w stołówce - dok. pdf- dok. pdf

Zarządzenie w sprawie stawek odpłatności za posiłki - dok. pdf

 

Procedury bezpieczeństwa ZSP 2 - dok. pdf

 

Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu - dok. pdf

  

Zarządzenie w sprawie realizacji zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w SP 7: 

Zarządzenie nr 25 z dn. 9.11.2020 w sprawie realizacji zajęć- plik pdf  

 

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19-  dok. pdf 

 

mlegitymacja miniInformujemy, że wprowadziliśmy w naszej szkole elektroniczną wersję legitymacji szkolnej – mLegitymację szkolną.

mLegitymacja  to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji szkolnej, czyli legitymacja w smartfonie.

Dzięki mLegitymacji uczeń może potwierdzić swoją tożsamość i przynależność do szkoły, a także skorzystać z przysługujących mu ulg i zwolnień z opłat. To bezpłatne, bezpieczne i nowoczesne narzędzie cenione jest zarówno przez uczniów, jak i rodziców.

Zalety mLegitymacji szkolnej

Przystąpienie do projektu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z NASK niesie za sobą wiele zalet:

  • Bezpłatna wersja tradycyjnej legitymacji
  • Możliwość korzystania z przysługujących uczniom ulg i zniżek
  • Dostęp do dokumentu w smartfonie
  • Nowoczesne i bezpieczne narzędzie

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Obecnie, funkcjonalność mLegitymacja dostępna jest dla użytkowników urządzeń z systemem Android w wersji min. 6.0

Link do oficjalnego źródła aplikacji mObywatel dla Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel

Aby uruchomić mLegitymację należy:

1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji. Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu lub wysłać skan na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dostarczyć do zeskanowania zdjęcie legitymacyjne dziecka

3. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.

4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna: https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

Informacje o usłudze mLegitymacja: https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

  • na wniosek rodziców ucznia, w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
  • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).

 

wniosek wydanie mLegitymacji - plik pdf