Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

aktualności

dzieci info

Drodzy Rodzice,

od 1 września 2021 r. przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS, MZ  i MEiN z dnia 19 listopada 2020r.

 

Najważniejsze zasady:

- do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).

Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do 16.00

Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6:30 (według deklaracji) do 8:15.

Godziny otwarcia poszczególnych oddziałów:

- maluchy -  6.30 - 16.00 (wych. Bożena Mikler)

- średniaki A - 6:30 - 16:00 (wych. Barbara Walenko)

- średniaki B – 6:30 - 16:00 (wych. Barbara Mucha)

- starszaki - 8:00 - 15:00 (wych. Anna Tril)

Pozostali nauczyciele to:

Himel Weronika, Wziontek Marta, Yilmaz Ewelina, Kielar Jadwiga

Rodzic / opiekun prawny / osoba upoważniona do odbioru dziecka przebywają w szatni z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcją dłoni płynem znajdującym się przy wejściu lub w rękawiczkach, z zachowaniem zasad:

  • 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, 
  • odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m.,
  • do 10 rodziców/prawnych opiekunów/ osób upoważnionych w jednym czasie.

– w miarę możliwości w jak najszybszym czasie, należy pomóc dziecku w przebraniu się, pożegnać się z dzieckiem i opuścić szatnię aby nie ograniczać innym rodzicom możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu,

– pracownik przedszkola odbierze dziecko od rodzica i odprowadzi pod opiekę nauczyciela,

– przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest zabronione,

– rekomenduje się aby rodzic/prawny opiekun, który chce przekazać istotne informacje na temat dziecka wychowawcy skontaktował się telefonicznie lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (dziennik elektroniczny), tak aby do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni, 

– dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek, produktów spożywczych oraz innych niepotrzebnych przedmiotów.

 

Ponadto:

Rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o zapoznanie się  aktualną procedurą bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola nr 9 w Raciborzu.

 

Wszyscy Rodzice/opiekunowie, którzy posiadają karty zobowiązani są do odbijania kart zbliżeniowych, które służą do rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu. W przypadku zgubienia karty, proszę kontaktować się z intendentem.

 

Rodzice, których dzieci rozpoczynają etap przedszkolny, dnia 1 września br., proszeni są o odbiór kart u pani intendent.

 

Należy bezwzględnie dotrzymywać terminu i wysokości płatności za wyżywienie i pobyt dziecka  w przedszkolu - do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki: 

ING Bank Śląski 04 1050 1328 1000 0022 3853 3166

 

W Przedszkolu może być dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka.  Jeżeli wynik pomiaru będzie przekraczał normę (temperatura graniczna 37,5°C) lub zostaną zaobserwowane inne objawy takie jak: katar, kaszel, widoczne osłabienie, biegunka, wymioty,  itp. nauczyciel ma obowiązek zadzwonić do rodzica/prawnego opiekuna w celu odebrania dziecka z placówki. Rodzic/opiekun powinien niezwłocznie odebrać dziecko.

 

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno - higienicznymi.

 

Przypominamy  o obuwiu zmiennym dla dziecka, proszę również pozostawić w szafce dziecka ubranie na zmianę, w razie nie planowanych przygód. Dzieci przed wejściem do sali myją ręce. Nie należy dezynfekować dzieciom dłoni przed wejściem do przedszkola.

 

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście do szatni, prosimy o  cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą.

 

Proszę śledzić na bieżąco nasza stronę internetową w celu reagowania na bieżące informacje.

 

Dnia 09.04.2021 r., o godz. 15.00 zostanie upubliczniona lista kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

do Przedszkola nr 9 w Raciborzu.

 

 
Nabór elektroniczny na rok szkolny 2021/2022 do raciborskich przedszkoli
rozpoczyna się 8 marca 2021 roku, o godzinie 9:00
Nabór prowadzony jest poprzez stronę internetową: