Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności
 

 

Informacje
 
 
Plan lekcji
 
 
Samorząd Uczniowski
 
 

Bardzo proszę wszystkich o zapoznanie się i stosowanie zawartych w tej procedurze postanowień!

Poniżej przedstawiam wyciąg z tej procedury - najistotniejsze zapisy :

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych

oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi

oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej

(m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce , zgodnie z instrukcją użycia

środka dezynfekującego.

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania

w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.


5. Godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły – wszystkie klasy według planu lekcji
Klasa 1a wchodzi i wychodzi do/z budynku szkoły wejściem głównym, od strony ul. Tuwima
Klasa 2a wchodzi i wychodzi do/z budynku szkoły wejściem od strony ul. Wrocławskiej
Klasa 3a wchodzi i wychodzi do/z budynku szkoły wejściem od strony ul. Małej

6. Zasady korzystania z szatni :
Klasa 1a – szatnia na parterze wyznaczone, osobne wejście
Klasa 2a – szatnia na parterze wyznaczone, osobne wejście
Klasa 3a - korytarz przy auli

7. korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min) - decyduje nauczyciel
Miejsca przebywania uczniów na przerwach :
Klasa 1a korytarz na pierwszym piętrze
Klasa 2a korytarz na parterze
Klasa 3a korytarz przed aulą i w auli

8. korzystanie ze stołówki szkolnej : na długiej przerwie z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń

sanitarnych

9. zajęcia na boisku : bez kontaktu z uczniami z innych oddziałów z uwzględnieniem obowiązujących

obostrzeń sanitarnych

10. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali:
Klasa 1a w sali nr 17
Klasa 2a w sali nr 05
Klasa 3a w sali nr 22a

Mam jeszcze prośbę do rodziców uczniów, którzy korzystają z opieki świetlicowej.
Ze względu na możliwość kontaktu w świetlicy z dziećmi z różnych klas, proszę, jeśli tylko jest to możliwe,

o nieposyłanie dziecka do świetlicy. Zminimalizuje to potencjalne ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Łączę pozdrowienia i życzenia zdrowia !

A. Skurk - dyr. ZSP2 

WAŻNE INFORMACJE 

 

Rodzice i opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły, mogą wejść do szkoły, do strefy rodzica (korytarz parter, przy drzwiach głównych, strefa ograniczona pomarańczowymi pasami) zachowując zasady:

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

- dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

- dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

- stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,

- rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

Osoba odprowadzająca i odbierająca dzieci ze szkoły nie może mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Z dniem, w którym miasto Racibórz zostanie wpisane
do strefy ż
ółtej lub czerwonej, będzie obowiązywał

bezwzględny zakaz wstępu do szkoły osób z zewnątrz.  

zsp2
9
8
10
11
7
6
koniec roku_2022
Previous Next