Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Rekrutacja do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2024/2025

 PRZEDSZKOLE  SZKOŁA KLASA 1
 1.  DEKLARACJA NABÓR 2024 _2025.pdf
 2. DEKLARACJA NABÓR 2024 _2025.doc
 3. rezygnacja DEKLARACJA NABÓR 2024 _2025
 4. rezygnacja DEKLARACJA NABÓR 2024 _2025.doc
 5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Racibórz nabór.pdf
 6. Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola.pdf
 7. Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola.docx
 1. Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024-2025
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Racibórz nabór klasy pierwsze 2024-2025
 3. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
 4. Wniosek (dla uczniów spoza obwodu) o przyjęcie do klasy pierwszej
 5. Zgłoszenie ucznia z obwodu SP7
 6.  Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 7. Klauzula informacyjna dot. monitoringu
 8. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczniów rodziców
 9. obwód Szkoły Podstawowej nr 7 w Raciborzu
 10. Oświadczenie pływanie
 11. Oświadczenie religia
 12. Wniosek język mniejszości
 13. Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wziąć udział w naborze elektronicznym
(strona internetowa: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raciborz).

Rekrutacja elektroniczna do Przedszkola nr 9 w Raciborzu, przy ul. Juliana Tuwima 1

rozpocznie się 4 marca 2024 r. o godz. 9:00 i potrwa do dnia 20 marca 2024 r. do godz. 15:00.

Oferta skierowana jest również do dzieci 2,5 letnich oraz spoza gminy Racibórz.

Placówka oferuje wszelkie formy wsparcia oraz pomoc: psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, logopedy.

Nasze przedszkole jest placówką bezpieczną i przyjazną dziecku!

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Racibórz jest organem prowadzącym

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2024 r., nr 3090/2024, od 4 marca 2024 r. rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej nr 7 w Raciborzu (ZSP nr 2), które zakończy się 15 marca 2024 r.

Wnioski /zgłoszenia oraz dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie https://zsp2rac.pl/index.php/dokumenty-rekrutacyjne

https://zsp2rac.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-sp7
ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM  2024/2025

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowane będą dzieci:

 • 7-letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6-letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Uczniowie mieszkający na terenie obwodu szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie Zgłoszenia rodziców, złożonego w sekretariacie szkoły.

Uczniowie mieszkający poza obwodem przyjmowani są jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie Zgłoszenia rodziców o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

Wypełniony dokument, wraz z oświadczeniem, składa osobiście rodzic/prawny opiekun w sekretariacie Zespołu od 4 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r.

Szczegółowe kryteria naboru określa Zarządzenie nr 3090/2024 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 30 stycznia 2024 r.