Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

        • ROK SZKOLNY 2024/2025:
 • rekrutacjaP9 2

 

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2024 r., nr 3090/2024,od 4 marca 2024 r. rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej nr 7 w Raciborzu (ZSP nr 2), które zakończy się 15 marca 2024 r.

Wnioski /zgłoszenia oraz dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie https://zsp2rac.pl/index.php/dokumenty-rekrutacyjne

https://zsp2rac.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-sp7
ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM  2024/2025

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowane będą dzieci:

 • 7-letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6-letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Uczniowie mieszkający na terenie obwodu szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie Zgłoszenia rodziców, złożonego w sekretariacie szkoły.

Uczniowie mieszkający poza obwodem przyjmowani są jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie Zgłoszenia rodziców o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

Wypełniony dokument, wraz z oświadczeniem, składa osobiście rodzic/prawny opiekun w sekretariacie Zespołu od 4 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r.

Szczegółowe kryteria naboru określa Zarządzenie nr 3090/2024 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 30 stycznia 2024 r.

 

 

 

ROK SZKOLNY 2023/2024:

rekrutacjaP9 2

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniua uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2023/2024:

Zarządzenie nr 2311/2023 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 18 stycznia 2023r.

 

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr2 w Raciborzu z dnia 3 lutego 2023r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Raciborzu na rok szkolny 2023/2024:

Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 3 lutego 2023r.

  

dokumenty szkolne

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły - plik pdf

Zgłoszenie z obwodu SP7 - rok szkolny 2023/2024 - plik pdf

Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu SP7 - plik pdf

Deklaracja wniosek język mniejszości - plik pdf

Oświadczenie religia- plik pdf

Deklaracja pływanie - plik pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczniów rodziców - plik pdf

Klauzula informacyjna dot. monitoringu - plik pdf

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka - plik pdf

Zał. do zgłoszenia - oświadczenie o miejscu zamieszkania - plik pdf

 

ROK SZKOLNY 2022/2023: 

wyniki_rekrutacji_SP7.png

 

 Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 1

Szkoły Podstawowej nr 7 w Raciborzu, w roku szkolnym 2022/2023:

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanychw postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 1

Szkoły Podstawowej nr 7 w Raciborzu, w roku szkolnym 2022/2023:

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej 7_2022/2023- dok. pdf

 

rekrutacjaP9 2

Zarządzenie Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniua uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2022/2023:

Zarządzenie nr 1736/2022 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26 stycznia 2022r.

 

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr2 w Raciborzu z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Raciborzu na rok szkolny 2022/2023:

Zarządzenie nr20/2021/2022 z dnia 27 stycznia 2022r.